Ιλισίων 13, ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΘΗΝΑ

 211 1161 542

6945 378 698

Βιωματική - Συμβουλευτική Ομάδα Γονέων

«Υπάρχουν φορές που είναι χρήσιμο να επισημαίνει κανείς ότι υπάρχει μόνο μια σχέση στη ζωή μας, στην οποία ένας άνθρωπος μπορεί σταθερά να παίρνει χωρίς να ανταποδίδει στον άλλον - η σχέση της μητέρας με το βρέφος της»

Irvin D. Yalom

Η σύγχρονη επιστήμη πιστεύει ότι οι γονείς είστε «αναντικατάστατοι» παιδαγωγοί, αφού έχετε τα παιδιά σας δίπλα σας, κοντά σας. Μέσα από τη λειτουργία των Σχολών Γονέων προσφέρεται βοήθεια προς τους γονείς για να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο ρόλο τους.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Σχολών Γονέων, σωματείο αναγνωρισμένο μορφωτικό, το οποίο αποτελεί παράρτημα της Διεθνούς Ομοσπονδίας για την Εκπαίδευση των Γονέων (Federation Internationale pour l' Education des Parents - F.I.E.P.), αναλαμβάνει την οργάνωση και τη λειτουργία Σχολών Γονέων σε όλη την Ελλάδα μέσω των επιστημονικών συνεργατών του.

Σκοπός των Σχολών Γονέων είναι:

α) η στήριξη του δοκιμαζόμενου θεσμού της οικογένειας

β) η προστασία της ψυχικής υγείας ανήλικων και ενήλικων ατόμων μέσα στο σύστημα της οικογένειας. Οι Σχολές Γονέων στοχεύουν κυρίως στην Πρόληψη.

O τρόπος εργασίας-συνεργασίας με τους γονείς στις Σχολές Γονέων είναι το σύστημα της εργασίας με ομάδες (groupwork) των 12-15 ατόμων. Σε ατμόσφαιρα που γίνεται σιγά-σιγά φιλική, κάθε γονέας έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει τις απόψεις του, ν' ακούσει τις αντίστοιχες θέσεις των άλλων γονέων και τελικά τις απόψεις της επιστήμης, δια μέσου του ψυχολόγου. Το σύστημα εργασίας στις Σχολές Γονέων ονομάζεται «Εξελικτικό». Το «Εξελικτικό Σύστημα» βασίζεται στις δύο βασικές αρχές της «Διεθνούς Ομοσπονδίας για την Εκπαίδευση των Γονέων»:

α) στην ενημέρωση-πληροφόρηση του γονέα πάνω σε θέματα εξελικτικής και οικογενειακής ψυχολογίας και

β) στη διαμόρφωση-διαφοροποίηση της στάσης και της συμπεριφοράς του ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη θετική εξέλιξη του παιδιού του.

Οι γονείς συμμετέχουν σε μία Σχολή Γονέων ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού τους. Έτσι έχουμε:

α) Ομάδα γονέων με παιδιά βρεφικής-νηπιακής ηλικίας (0-6 χρονών),

β) Ομάδα σχολικής ηλικίας (6-12 χρονών), γ) Ομάδα προεφηβικής-εφηβικής ηλικίας (12-18 χρονών).

Η εκπαίδευση της οικογένειας μέσα από τις Σχολές Γονέων δεν δίνει άμεσες λύσεις. Κάνει όμως κάτι άλλο: δυναμώνει τον γονέα να τις αντιμετωπίσει.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ημέρα και ώρα διεξαγωγής:

Κάθε 1η και 3η Πέμπτη του μήνα
10:00 - 12:00, 16:30 - 18:30 και 19.00 - 21.00

Έναρξη επόμενης ομάδας:

9 Ιανουαρίου 2020

Χρονική διάρκεια ομάδας:

12 συναντήσεις

Δηλώσεις συμμετοχής: ivelimvasaki@gmail.com