Ιλισίων 13, ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΘΗΝΑ

 211 1161 542

6945 378 698

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

«Τα προβλήματα των ανθρώπων δημιουργούνται μέσα σε σχέσεις και λύνονται μέσα σε σχέσεις»

Hurry Stack Sullivan

Σε οικογενειακή θεραπεία καλείται από τον ψυχολόγο η οικογένεια όταν ένα μέλος της παρουσιάζει ένα σοβαρό σύμπτωμα, παρεμποδίζεται η προσωπική του εξέλιξη ή δυσκολεύεται στις διαπροσωπικές του σχέσεις.

Ο τρόπος με τον οποίο τα μέλη της οικογένειας σχετίζονται, επικοινωνούν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, διαχειρίζονται συγκρούσεις και αντιμετωπίζουν τα γεγονότα ζωής,  διαφοροποιούνται σε κρίσιμες περιόδους, όπου νέοι τρόποι απαιτούνται για την προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές η ομαλή εξέλιξη της οικογένειας μπορεί να παρεμποδιστεί προκαλώντας σημαντικά συμπτώματα στα μέλη της, που επηρεάζουν την λειτουργικότητα του συστήματος τόσο σε ατομικό, όσο και σε οικογενειακό επίπεδο.

Στην οικογενειακή θεραπεία ο θεραπευτής παρατηρεί και προσπαθεί να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη της οικογένειας επικοινωνούν και δημιουργούν σχέσεις. Μέσα από αυτή την αλλαγή, το μέλος της  οικογένειας το οποίο εμφανίζει το πρόβλημα – σύμπτωμα θα βοηθηθεί, ενώ οι νέες διεργασίες θα οδηγήσουν το άτομο στην προσωπική αλλαγή.