Ιλισίων 13, ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΘΗΝΑ

 211 1161 542

6945 378 698

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

«Το παράδοξο - παράδοξο είναι ότι όταν αποδεχθώ τον εαυτό μου όπως είμαι, τότε μπορώ να αλλάξω»

Carl Rogers

Η ατομική θεραπεία διεξάγεται μεταξύ του ψυχολόγου και του ατόμου που αναζητά θεραπεία, δηλαδή του θεραπευόμενου. Μέσα από αυτή τη διεργασία ο θεραπευόμενος καλείται να εστιάσει σε θέματα που τον απασχολούν και τον δυσκολεύουν, αλλά και να αναδείξει με τη βοήθεια του θεραπευτή τα κρυμμένα δυναμικά του, αναλαμβάνοντας την ευθύνη του εαυτού του. Μέσα από την ατομική θεραπεία ο θεραπευόμενος δημιουργεί ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης προς τον ίδιο του τον εαυτό, μαθαίνει να αναγνωρίζει και να εκφράζει τα συναισθήματά του και ανακαλύπτει τη δυνατότητα της προσωπικής αλλαγής, μέσα από τη διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων αντιμετώπισης των θεμάτων που τον αφορούν.

Η σχέση που αναπτύσσεται μέσα στη θεραπευτική συνάντηση μεταξύ θεραπευόμενου και θεραπευτή, βασίζεται στην αποδοχή, την ασφάλεια, την αυθεντικότητα, την ειλικρίνεια, την εμπιστοσύνη και την εχεμύθεια.

Οι ατομικές συνεδρίες γίνονται συνήθως σε εβδομαδιαία βάση και η κάθε συνεδρία διαρκεί από 50-60 λεπτά.